About

Dự án nghiên cứu xuyên quốc gia, đa lĩnh vực này đã nhận được tài trợ 2,5 triệu C$ (khoảng 43,5 tỷ VND) của Quỹ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Ca-na-đa, và hỗ trợ đồng bộ có trị giá 11 triệu C$ (khoảng 190,4 tỷ VND) do trường Đại học British Columbia Ca-na-đa(UBC) và hơn 20 cơ quan hợp tác ở Ca-na-đa và các nước trên thế giới cung cấp. Dự án này đã hội tụ 45 nhà nghiên cứu thuộc 22 trung tâm nghiên cứu khác nhau trên thế giới. Dựa trên cơ sở thu thập tài liệu tôn giáo và khảo sát thực tiễn, dự án này sẽ phân tích các tài liệu văn bản, thực vật và kết quả khảo sát thực tiễn, nhằm đào tạo ra thế hệ trẻ các nhà nghiên cứu về tôn giáo của Đông Á. Các tiểu nhóm nghiên cứu ở các nước sẽ đề ra chương trình đào tạo, hướng dẫn các học giả và nghiên cứu sinh đi đến tận các địa điểm thực hiện hoạt động tôn giáo xưa và nay trên vùng đất Đông Á, để thu thập tài liệu các loại, gồm những bức ảnh, video và hình ảnh 3D. Các tài liệu nói trên sẽ được thu xếp lại và lưu trữ trong kho dữ liệu số của trường Đại học British Columbia Ca-na-đa. Phương pháp nghiên cứu các tôn giáo Đông Á dựa trên cơ sở trải nghiệm thực tiễn này sẽ phá vỡ hàng rào giữa các ngành học khoa học, góp phần thúc đẩy trường UBC vươn lên hàng đầu trong lĩnh vực giao lưu khoa học về lịch sử tôn giáo.

Tìm hiểu thêm

Featured

From the Caoxi Creek to Mogao Cave – Abstracts

Please click here to return to the main conference page. Wendi Adamek 韋聞笛 (University of Calgary): “Uses of Buddhist Scholastic Terminology in the Lidai fabao ji 歷代法寶記 (Record of the Dharma Treasure Through the Generations)” This article proposes to examine the use of technical terminology in the Lidai fabao

Continue reading

From the Caoxi Creek to Mogao Cave – Panelists

Please click here to return to the main conference page. Wendi Adamek 韋聞笛 (University of Calgary) Juhn Ahn安俊泳 (University of Michigan) Tim Barrett 巴瑞特 (SOAS, university of London) Marcus Bingenheimer 馬德偉 (Temple University) Cao Ling 曹凌 (上海師範大學人文學院) Chen Jinhua陳金華 (UBC) Chi Limei池麗梅 (鶴見大學佛教文化研究所) Dong Daxue 董大學 (上海師範大學人文學院) Ji Yun

Continue reading
Publication:Rules of Engagement

Publication:Rules of Engagement

We are very pleased to announce the publication of the book Rules of Engagement, edited by Susan Andrews, Jinhua Chen, and Cuilan Liu.

First volume of Brill Book Series

First volume of Brill Book Series

We are pleased to announce the release of the first volume in a new series published by Brill. The series editors include Meir Sharar, James Benn, and Jinhua Chen.

Winter Program 2016

Winter Program 2016

A video of the 2016 Winter Program. December 10-19, 2016 at Dharma Drum Mountain in Taiwan.