Dự án nghiên cứu này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2023, trong vòng 7 năm tìm tỏi nghiên cứu, nhóm khoa học nghiên cứu chúng tôi sẽ phân định, phân tích và truyền bá những tài liệu văn bản và hình ảnh quan trọng mà hiện đang được bảo tồn tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như Việt Nam, từ đó thúc đẩy công việc nghiên cứu tôn giáo Đông Á đi lên một tầm cao mới. Các học giả, các học sinh cũng như các trung tâm nghiên cứu sẽ đoàn kết lại để cùng nhau tiến hành nghiên cứu theo chủ đề, khảo sát những địa điểm sinh hoạt tôn giáo cũng như những nơi truyền bá và lưu giữ yếu tố tôn giáo quan trọng, tổ chức những hội thảo quốc tế, với trọng tâm là quá trình sáng tác và truyền bá của những kiến thức tôn giáo trong vành đai văn hóa chữ Hán và viết bằng chữ Hán. Với mục tiêu xây dựng một hệ thống nghiên cứu khoa học, dự án nghiên cứu hi vọng có thể thắt chặt sự hợp tác quốc tế để phân tích các tài liệu văn bản và hình ảnh bằng phương pháp liên ngành. Những tài liệu mà chúng tôi quan tâm là hết sức quan trọng đối với các tìn đồ tôn giáo của Đông Á ở thời kỳ trước, thậm chí, hiện nay nó vẫn được các đoàn thể tôn giáo ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng. Để thu thập, ghi chép và tìm hiểu những tài liệu ấy, các học gia và trung tâm nghiên cứu của các nước cần kết nối lại, xây dựng một mạng lưới nghiên cứu có quy mô toàn cầu để các thành viên trong nhóm phát huy tài năng của mình một cách năng động và hiệu quả. Các thành viên trong nhóm cũng sẽ được trang bị cho những thiết bị hiện đại để lưu trữ những tài liệu quan trọng và công bố trực tuyến những thành quả nghiên cứu đã đạt được. Những thành quả đó sẽ góp phần đổi mới kho tàng kiến thức vốn có của chúng tôi đối với tôn giáo Đông Á cũng như phương pháp tiếp cận tôn giáo ở các nước Đông Á, do đó giúp chúng tôi từ mảnh đất cũ khám phá vùng đất mới