About

Dự án nghiên cứu xuyên quốc gia, đa lĩnh vực này đã nhận được tài trợ 2,5 triệu C$ (khoảng 43,5 tỷ VND) của Quỹ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Ca-na-đa, và hỗ trợ đồng bộ có trị giá 11 triệu C$ (khoảng 190,4 tỷ VND) do trường Đại học British Columbia Ca-na-đa(UBC) và hơn 20 cơ quan hợp tác ở Ca-na-đa và các nước trên thế giới cung cấp. Dự án này đã hội tụ 45 nhà nghiên cứu thuộc 22 trung tâm nghiên cứu khác nhau trên thế giới. Dựa trên cơ sở thu thập tài liệu tôn giáo và khảo sát thực tiễn, dự án này sẽ phân tích các tài liệu văn bản, thực vật và kết quả khảo sát thực tiễn, nhằm đào tạo ra thế hệ trẻ các nhà nghiên cứu về tôn giáo của Đông Á. Các tiểu nhóm nghiên cứu ở các nước sẽ đề ra chương trình đào tạo, hướng dẫn các học giả và nghiên cứu sinh đi đến tận các địa điểm thực hiện hoạt động tôn giáo xưa và nay trên vùng đất Đông Á, để thu thập tài liệu các loại, gồm những bức ảnh, video và hình ảnh 3D. Các tài liệu nói trên sẽ được thu xếp lại và lưu trữ trong kho dữ liệu số của trường Đại học British Columbia Ca-na-đa. Phương pháp nghiên cứu các tôn giáo Đông Á dựa trên cơ sở trải nghiệm thực tiễn này sẽ phá vỡ hàng rào giữa các ngành học khoa học, góp phần thúc đẩy trường UBC vươn lên hàng đầu trong lĩnh vực giao lưu khoa học về lịch sử tôn giáo.

Tìm hiểu thêm

Featured