Chúng tôi sẽ triển khai công tác khảo sát đối với những văn hiến tôn giáo viết bằng chữ Hán tại Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Chúng tôi sẽ chung tay cùng các đối tác tại các nước đó, phân định và lưu trữ các tài liệu văn bản, hình ảnh và văn hóa vật thể. Công tác khảo sát điền dã với phương pháp nghiên cứu so sánh các nền văn hóa tôn giáo ở các vùng Đông Á sẽ giúp nhóm nghiên cứu của chúng tôi xem xét các tôn giáo Đông Á dưới góc nhìn mới.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác khảo sát, chúng tôi sẽ tổ chức đội ngũ đào tạo, nhằm nâng cao kỹ năng mọi mặt cho các nhân viên và học sinh trình độ cao trước khi đi điền dã, để họ có thể hợp tác với các đối tác và các đồng nghiệp quốc tế, phận định, ghi chép, quay hình chụp ảnh một cách chính xác đối với các tài liệu thu thập. Công tác khảo sát điền dã cũng sẽ giúp học sinh tiếp cận tài liệu nghiên cứu trực tiếp, quan trọng hơn nữa là thông qua cách làm việc này, khả năng làm việc của học sinh sẽ được nâng cao trong bối cảnh đa văn hóa, xuyên quốc gia và đa lĩnh vực. Ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, ít khi có dự án nghiên cứu các tôn giáo Đông Á có thể cung cấp sự hướng dẫn chuyên sâu như vậy. Tóm lại, với tư cách một chương trình đào tạo khoa học, dự án này không những mang tính độc đáo mà còn tràn đầy ý nghĩa, sẽ tạo khuôn mẫu cho công tác nghiên cứu cùng lĩnh vực trong quá trình thực hiện cũng như sau khi hoàn thành dự án.

Công tác điền dã của chúng tôi sẽ hợp tác với các dự án nghiên cứu khác để phá bỏ rào cản giữa các nhóm nghiên cứu học thuật, nhằm tăng cường liên hệ trong phạm vi toàn cầu, và xây dựng nên một mạng lưới nghiên cứu quốc tế cho những nhà nghiên cứu lão thành và các thế hệ trẻ.