oliver-mann-korea-japan-trip-2016-27-of-42

领队:贾晋华,澳门大学

这次考察旨在探讨对“主要宗教传统”和“真正的”作者的认定如何影响了“正统”和“真经“等观念。在河南省济渎庙和王屋山的田野考察将为理解在中国由谁、何时及何地来定义权威和正统的宗教这一问题,提供一个独特的诠释机会。在济渎庙,我们将研究建筑风格、国家祭祀河神的遗迹,以及当地的碑刻。在王屋山,研究小组将对道教仪轨、古代物质文化遗迹、碑刻以及当代道士在道观的活动和修行进行研究调查。

View digital data collection from Cluster 2.1 here.

The report from the 2017 field visit can be found here.

Videos of the 2017 field visit are also available.

The report from the 2018 field visit can be found here.

Videos of the 2018 field visit are also available.

Watch the Chinese version on Youku:


2018 field visit team

The report from the 2019 field visit can be found here.

Videos of the 2019 field visit are also available.

 

 

隶属研究者 相关研究者
Bratt, David (University of California Berkeley) – 2017 Bai, Zhaojie (Shanghai Academy of Social Science) – 2018, 2019
Carlton, Kelly (Princeton University) – 2019 Chen, Siyu (Harvard Divinity School) – 2018
Lovedahl, Nate (Yale University) – 2018 Cheng, Jihong (Zhejiang Ocean University) – 2017
Rusk, Bruce (University of British Columbia) – 2017 He, Shuyue (McGill University)- 2018 (Columbia University) – 2019
Teiser, Stephen (Princeton University) – 2019 Huang, Chenxi (Renmin University) – 2017, 2018, 2019
ter Haar, Barend (Oxford University) – 2017, 2019 Kong, Qingmao (Nanjing University of the Arts) – 2017
Wang, Yue (University of Saskatchewan) – 2017 La Torre, Joseph (Harvard Divinity School) – 2018
Wei Yin (Oxford University) – 2018 Li, Jing (City University of Macau) – 2019
Xu, Yuji (Hong Kong Polytechnic University) – 2018 Li, Lin (Lu Xun Academy of Fine Arts) – 2018, 2019
Yang, Zhaohua (Columbia University) – 2019 Li, Teng (University of Macau) – 2017
Zhang, Yuanjing (Hong Kong Polytechnic University) – 2018, 2019 Liu, Jie (Zhejiang Ocean University) – 2017
Lu, Guobin (Lu Xun Academy of Fine Arts) – 2018, 2019
Rols, Johan (École pratique des hautes études) – 2017
Su, Shenghan (Hong Kong Polytechnic University) – 2018
Tian, Menglu (University of British Columbia) – 2018, 2019
Wang, Shixiao (Southeast University) – 2017, 2018
Wang, Xiaoyang (Southeast University) – 2017, 2018,2019
Wang, Yue (University of Alberta) – 2018, 2019
Wu, Sijia (Southeast University) – 2017,2019
Yuan, Xiaoli (Lu Xun Academy of Fine Arts) – 2019
Lin, Peiying (Fu-jen University) – 2018
KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Cluster 2.1

加载地图中,请等待……

Jidu Temple: 34.604381, 117.839655
Mount Wangwu: 35.200000, 112.166700
Dongzhen Temple 東鎮廟: 36.198116, 118.670063
Beizhen Temple 北鎮廟: 41.594870, 121.761840
Mount Yiwulü 醫巫閭山: 41.507630, 121.620100
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Jidu Temple
Jidu Temple, Jiyuan, Henan, China
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Mount Wangwu
Mount Wangwu, Jiyuan, Henan, China
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Dongzhen Temple 東鎮廟
Dongzhen Temple 東鎮廟, Weifang, China
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Beizhen Temple 北鎮廟
Beizhen City 北鎮市, Liaoning Province 遼寧省, China
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Mount Yiwulü 醫巫閭山
Beizhen City 北鎮市, Liaoning Province 遼寧省, China